Zasiłek opiekuńczy za zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki

W sytuacji, gdy zamknięte przedszkole lub żłobek zmusza rodziców do pozostania w domu z dziećmi, można się starać w ZUSie o wypłatę przysługującego wówczas zasiłku opiekuńczego.

W świetle obowiązujących na ten moment przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka, jednak tylko jeden rodzic moze wystąpić o omawiane świadczenie.

Dokumenty i oświadczenia

Dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:
– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15
oraz w przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS. Dostępne do pobrania na stronie ZUS-u.

80%

Kwota zasiłku opiekuńczego stanowi 80 procent wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe 14 dni

Wprowadzona aktualnie specustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom przysługuje dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

 

top