Zmiana zasad korekty faktur

Do tej pory korekta podstawy opodatkowania była możliwa wtedy, gdy podatnik otrzymał od nabywcy faktury potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed złożeniem deklaracji VAT za okres, w którym faktura ta została wystawiona. W przeciwnym razie korekta uwzględniana była dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym po uzyskaniu przez podatnika
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

Co się zmienia?

Po zmianach do korekty podstawy opodatkowania wystarczać będzie udokumentowane powiadomienie nabywcy o zmianie wartości usługi lub towarów na fakturze. Za wiążący dokument uznawana będzie m.in. korespondencja mailowa lub aneks do umowy. Podatnik będzie mógł rozliczyć się na podstawie tej dokumentacji w okresie rozliczeniowym, w którym została ona stworzona. Oznacza to, że korekta podstawy opodatkowania możliwa będzie również po okresie, w którym wystawiono fakturę, jeśli podatnik dopiero wtedy dostarczy odpowiednią dokumentację.

Zmiana sposobu rozliczenia faktur korygujących in plus.

Obecnie wyodrębnione zostały trzy scenariusze sytuacji, w których konieczna jest korekt faktury in plus. W każdej z nich przewidziany jest inny okres rozliczenia.
– Jeśli wzrost wartości towarów i usług na fakturze powstał po wystawienia faktury pierwotnej, należy rozliczyć ją w tym samym okresie, w którym rozliczać będzie się fakturę pierwotną
– Jeśli wzrost wartości towarów i usług na fakturze powstał po dokonaniu sprzedaży, korektę należy wykonać w tym samym miesiącu, w którym wystawiono fakturę korygującą
– Jeśli dopiero po upływie czasu nastąpi wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, spowoduje to wzrost podstawy opodatkowania w okresie, w którym wystawiono pierwotną, błędną fakturę.

top