Podatek i ryczałt od najmu prywatnego w 2020 r.

podatek_od_najmu_nieruchomosci

Ustawodawca daje wynajmującym różne formy opodatkowania przychodów z najmu do wyboru. Podatek dochodowy może być tutaj liczony na jeden z proponowanych sposobów: wg skali podatkowej od uzyskanego dochodu lub ryczałtem od dochodu.

Skala podatkowa

Gdy wynajmujący stosuje ten sposób opodatkowania dochodów z najmu, może uwzględniać w rachunku podatkowym ponoszone w związku z najmem koszty. Kosztem będzie tu np. remont, wyposażenie mieszkania, czasem sprzątanie, renowacja, a nawet amortyzacja lub odsetki od kredytu.

W przypadku skali podatkowej podatek jest rozliczany od dochodu. Dochód to przychód pomniejszony o koszty. Warunkiem odliczenia kosztów jest ich należyte udokumentowanie. Przychód (w odróżnieniu od zasad obowiązujących w rozliczeniach firmowych) jest ustalany o dokładne oparcie pieniężne – czyli gdy czynsz jest faktycznie otrzymywany.

Podatek od najmu 2020

W 2020 r. skala podatkowa zawiera dwie stawki podatku:

  • 17% dla dochodów mniejszych bądź równych 85 528 zł
  • 32% dla dochodów większych niż 85 528 zł

Podatek liczony jest od dochodu, więc im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym niższy ciężar fiskalny.

Podatek od najmu w PIT

Przy takiej formie opodatkowania w rocznym PIT pojawi się suma wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób i dopiero od ich sumy zostanie naliczony podatek dochodowy.

Do katalogu dochodów PIT wliczają się dochody z pracy, renty, emerytury, działalności na umowie o dzieło, zlecenie lub menadżerskiej, dochody z działalności gospodarczej lub szeroko pojętych innych źródeł.

W efekcie może wyjść na to, że pomimo względnie niskiego dochodu z samego najmu, obliczony wydatek może być relatywnie wysoki.

Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie dochodów z najmu prywatnego może przybrać formę ryczałtu zewidencjonowanego. W tym wypadku w rozliczeniach nie bierze się pod uwagę kosztów – dochód jest liczony od uzyskanego przychodu, a nie dochodu.

Stawka podatku dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi:

  • 8,5% dla przychodu do 100 000 zł
  • 12,5% dla przychodu większego niż 100 000 zł

Przychód opodatkowany najmem nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu podatku solidarnościowego.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się z Urzędem Skarbowym wspólnie, muszą mieć na uwadze, że mają jeden wspólny limit 100 000 zł.

Ryczałt a umowa najmu

Wybierając ryczałtową formę rozliczenia podatkowego warto zatroszczyć się odpowiednie sformułowanie umowy najmu. Niech umowa określa wartość przychodu na jak najniższym poziomie (wyłączyć z kwoty czynszu opłaty za media i spółdzielnię mieszkaniową).

Korzystając z z opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Wartość przychodów oraz wynikającego z nich podatku sa określane na podstawie dowodów ich otrzymania – np. dowodów wpłaty na konto, potwierdzeń przelewów.

Jak wybrać rodzaj opodatkowania przychodów z najmu?

Podatnik sam decyduje, którą formę opodatkowania wybiera, jeśli uzyskuje przychody z najmu nieruchomości jako osoba prywatna.

Zawiadomienie fiskusa o wybranej formie rozliczania następuje poprzez dokonanie pierwszej wpłaty na podatek dochodowy bądź złożenie PIT-a, gdy obowiązek wpłaty zaliczki nie wystąpił w trakcie roku.

Warunkiem wyboru rodzaju opodatkowania jest dokonanie wpłaty w ustawowym terminie. Jeśli nastąpi spóźnienie w uiszczeniu opłaty, podatnik automatycznie zostaje zakwalifikowany do opłat fiskalnych w skali podatkowej.

 

 

 

 

 

 

top