Author: Marceli Ratajczak

Zmiana zasad korekty faktur

Zmiana zasad korekty faktur
Do tej pory korekta podstawy opodatkowania była możliwa wtedy, gdy podatnik otrzymał od nabywcy faktury potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed złożeniem deklaracji VAT za okres, w którym faktura ta została wystawiona. W przeciwnym razie korekta uwzględniana była dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym po uzyskaniu przez podatnikapotwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Co się zmienia? Po zmianach do korekty podstawy opodatkowania wystarczać będzie udokumentowane powiadomienie nabywcy o zmianie wartości usługi lub towarów na fakturze. Za wiążący dokument uznawana będzi...
Czytaj więcej
top