Nowe składki ZUS od 2020 r.

ZUS 2020

Przedsiębiorcy poznali nowe składki ZUS, jakie będą płacić w 2020 r. Osoby prowadzące działalność zapłacą składki o prawie 10 proc. większe niż w bieżącym roku.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika m.in. jak ustalono wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. Od poziomu tego wynagrodzenia zależy jak wysokie będą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 r. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest jako 60% z tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2020 r. wzrosło z 4765 zł w roku obecnym na 5227 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Tak wysoki wzrost wartości bazowej oznacza również duży wzrost składek ZUS w 2020 r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

  • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
  • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
  • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
  • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do br.

Wciąż nie znamy wysokości składki zdrowotnej w przyszłym roku. Jej wartość zależy od wskaźnika, którego poziom zostanie opublikowany w styczniu przyszłego roku. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, można oszacować, że w 2020 r. wysokość składki wyniesie ok. 375 zł.

top