Obniżona stawka podatku CIT

podatku CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy obniżającej stawkę podatku CIT dla małych przedsiębiorców. Obniżona stawka wynosi 15% podatku dochodowego, a skorzystać z niej będzie mogło, według wyliczeń Ministerstwa, blisko 90% podatników CIT.

Projekt zgłoszono do opiniowania, można go przeanalizować na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Dla kogo niższy CIT?

Obowiązująca obecnie stawka podatku CIT wynosi 19% dla wszystkich płatników. Obniżona stawka ma dotyczyć jedynie tzw. małych podatników, to znaczy przedsiębiorców, których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą podatku od towarów i usług nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1,2 milionów euro oraz osób dopiero rozpoczynających własną działalność. Według Ministerstwa Finansów zmiany te mają być wsparciem podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Obniżenie stawki podatku CIT ma być jednym z elementów szerszej strategii działania przyjętej przez Ministerstwo Finansów służącej stworzeniu warunków sprzyjających wzrostowi i rozbudowie firm oraz aktywizacji ludzi młodych.

Co jeszcze się zmieni?

Projekt ustawy zawiera także zmiany, które doprecyzowują obecne przepisy. Eliminacja wątpliwości prowadzących do niejednoznacznych interpretacji ma zapobiec unikaniu opodatkowania części uzyskiwanych dochodów. Uszczelnieniu systemu służy zmiana sposobu ustalania przychodu pochodzącego z objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny, jednak w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. MF chce w ten sposób wyeliminować możliwość sztucznego generowania straty przez przedsiębiorstwa.

Obecnie projekt ustawy trafił do konsultacji – jeśli pomyślnie przejdzie wszystkie etapy procesu legislacyjnego, nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Według MF zmiany te nie wpłyną na stan finansów publicznych, ponieważ zmniejszone wpływy z podatku CIT będą rekompensowane przez dodatkowy dochód uzyskany dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Minister Finansów, Paweł Szałamacha wypowiedział się na ten temat, argumentując: 

Uproszczenie i uszczelnienie to zasady którymi będziemy się kierować tworząc prawo podatkowe. Dlatego obniżamy stawki dla rozpoczynających działalność, jednocześnie zamykamy luki podatkowe, którymi wyciekały pieniądze.

Więcej o planowanych zmianach zawartych w projekcie ustawy można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

top