Jakie progi podatkowe za 2018 rok?

Nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych utrzymała bez zmian progi podatkowe. Jednocześnie zmieniły się przepisy o kwocie wolnej od podatku, a to może już wpływać na wysokość odprowadzonego podatku.

Progi podatkowe za 2018

W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednich, obowiązują progi podatkowe 18% i 32%. Do niższego progu podatkowego łapią się osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 85 528 złotych. Podatników, których dochody są wyższe niż ta kwota, obowiązuje już próg 32%. Warto jednak zaznaczyć, że wyższy próg nie tyczy się całej kwoty dochodu. 32% podatku odprowadzamy do skarbówki od tej części dochodu, która przekracza kwotę 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku

Wraz z nowym rokiem, wchodziła w życie nowelizacja ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów dla osób fizycznych. Zmiany spowodowały zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Jaka będzie kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku? Można to prosto obliczyć:

  • przy dochodzie nie przekraczającym 8 000 zł będzie to 1440 zł,
  • przy dochodzie wyższym niż 8 000 zł, a niższym niż 13 000 zł będzie to 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł,
  • przy dochodzie powyżej 13 000 zł, a niższym niż 85 528 zł będzie to 556 zł 02 gr,
  •  przy dochodzie powyżej 85 528 zł, i niższym niż 127 000 zł będzie to 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Photo by pixabay.com/stevepb

top