Składka wypadkowa – jak ją prawidłowo wyliczyć?

składka wypadkowa

1 kwietnia rozpoczął się nowy okres składkowy trwający do 31 marca 2017 roku. Wysokość stóp procentowych nie uległa zmianie – część płatników będzie się rozliczać według stawi ustalonej przez ZUS na podstawie informacji z ZUS IWA z ostatnich trzech lat, pozostali natomiast będą musieli wyliczyć wartość stawki samodzielnie. Jak prawidłowo wyliczyć składki wypadkowej i nie przepłacać?

Obecnie ZUS określa wysokość składek wypadkowych w zależności od rozmiarów firmy. Te zatrudniające i zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego mniej niż 9 osób są zobowiązane do uiszczania składki wypadkowej w wysokości 50% wartości najwyższej składki ustalonej w danym roku składkowym. W tym roku, do 31 marca 2017, ma ona taką samą wysokość, jak w poprzednim – 43,79 złotych dla opłacających minimalne składki ZUS i 9,99 zł dla opłacających składki na zasadach preferencyjnych.

Składka dla większych

Natomiast firma zgłaszająca do ubezpieczenia wypadkowego 10 lub więcej osób opłaca składkę w wysokości wyliczonej indywidualnie i podanej przez ZUS, o ile przekazała Zakładowi informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe. Przy czym na stronie internetowej Zakładu możemy przeczytać, że:

Poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Ci, którzy przez ostatnie trzy lata nie składali informacji ZUS IWA, a chcą zgłosić do ubezpieczenia 10 lub więcej osób, muszą samodzielnie obliczyć, ile wynosi ich składka wypadkowa. Jej wysokość określa się na podstawie Załącznika nr 2 do wspomnianego rozporządzenia. Podano w nim wysokości stóp procentowych w zależności od grupy działalności i kategorii ryzyka. 

Wcześniej jednak należy sprawdzić, do jakiej grupy PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności – przynależy ze względu na przeważający rodzaj prowadzonej działalności nasza firma. W PKD podano kody, którymi oznacza się później rodzaj działalności w Załączniku do rozporządzenia – dzięki niemu można odczytać wartość odpowiedniej składki wypadkowej.

Jak ZUS ustala wysokość składki?

Składka wypadkowa wyliczana przez ZUS jest iloczynem wartości ubezpieczenia wypadkowego dla danego rodzaju działalności (w zależności od poziomu niebezpieczeństwa podczas wykonywania pracy) oraz wskaźnika korygującego. Wskaźnik korygujący ustalany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz w oparciu o różnicę powstającą pomiędzy kategorią ryzyka dla danego rodzaju działalności (prowadzonej przez płatnika) a kategorią ryzyka wyliczaną przez ZUS dla każdego płatnika indywidualnie na podstawie danych zawartych w ZUS IWA.

Wszelkie informacje dotyczące składki wypadkowej można znaleźć na platformie PUE ZUS. Płatnicy posiadający tam swój profil zweryfikowany poprzez elektroniczny podpis lub profil zaufany ePUAP mogą sprawdzić wyliczoną przez ZUS wysokość składki wypadkowej, o ile złożyli formularz ZUS IWA.

Fot.: flickr.com

top