26 lutego mija termin składania styczniowego JPK_VAT

jpk_vat

Nowy rok przyniósł nam wiele zmian w prawie podatkowym. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku składania JPK również przez mikroprzedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie podmioty rozliczające VAT mają obowiązek co miesięcznego wysyłania JPK_VAT do Urzędów Skarbowych. 

Jednolity Plik Kontrolny VAT jest rozwiązaniem, które w zamyśle ma usprawniać pracę organów kontroli skarbowej. Plik zawiera informacje o wszystkich zakupach i sprzedaży za dany okres i musi być wysyłany do urzędu co miesiąc. Dane do JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemu księgowego, który jest stosowany w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli dotychczas prowadziło się ewidencję na potrzeby VAT w wersji papierowej, np. w pliku WORD lub EXEL, również trzeba teraz robić to elektornicznie, tylko taka forma jest akceptowalna przez urzędy.

Kiedy należy wysłać JPK?

Każdy ma obowiązek wysyłki JPK_VAT do dnia 25 kolejnego miesiąca. JPK_VAT za styczeń br. należy wysłać do 26 lutego 2018 roku ze względu na przypadający w niedziele 25. dzień miesiąca.

Kontroluj poprawność danych na fakturach

Niby jest to jasne, ale każdemu czasem zdarza się pomyłka, zły adres lub błąd w numerze NIP. Przy comiesięcznym składaniu JPK_VAT należny jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to, by wszystkie dane na każdej fakturze VAT były prawidłowe, ponieważ nawet mały błąd będzie powodem źle sporządzonego JPK zarówno u kontrahenta, jak i u podatnika. Niezmiernie istotne jest również, aby brać osobne faktury na wydatki prywatne oraz firmowe, zwłaszcza jeżeli nie chcemy by objęła nas dodatkowa kontrola podatkowa.

Nie istotne ile wystawiasz faktur w miesiącu

Obowiązek wysyłania JPK_VAT jest niezależny od ilości wystawianych faktur w miesiącu. Nawet jeżeli w styczniu podmiot wystawił tylko jedną fakturę, musi do 26 lutego przesłać do Urzędu JPK_VAT.

Urzędy Skarbowe wyszły na przeciw zagubionym podatnikom i będą pełnić dodatkowe dyżury w najbliższą sobotę 24 lutego. Z tej możliwości skorzystają wszyscy, dla których udanie się do Urzędu w dzień powszedni, jest niemożliwe. Urzędnicy odpowiedzą na pytania i wątpliwości mikroprzedsiębiorców.

Trzy sposoby złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Według szacunków obowiązek składania JPK obejmie teraz około 1,5 mln podmiotów. Każdy podatnik może to zrobić na trzy sposoby.

Pierwszy z nich związany jest z koniecznością posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest płatny, dlatego korzystają z niego głównie większe firmy i biura rachunkowe.

Drugi sposób polega na korzystaniu z eGo, czyli bezpłatnego profilu zaufanego – potwierdza on tożsamość właściciela firmy w państwowych systemach elektronicznych. Profil zaufany można założyć online, jednak konieczne jest do tego zatwierdzenie jakimś dokumentem tożsamości.

Trzeci sposób został uruchomiony, aby wyjść na przeciw potrzebom najmniejszych przedsiębiorstw. Jest to bezpłatna metoda autoryzacji za pomocą nr PESEL, NIP,  daty urodzenia, imienia i nazwiska oraz daty przychodu osiągniętego w 2016 r. Jak widać są to takie same dane, jak te potrzebne do złożenia standardowego zeznania podatkowego. Jednak ta metoda będzie dostępna tylko w bieżącym roku, od 2019 roku będzie już wszystkich obowiązywał profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Kary dla zapominalskich i spóźnialskich

Jeżeli nie dopełnimy obowiązku składania JPK podlegamy odpowiedzialności karnej skarbowej. Wysokość grzywny na za takie wykroczenie to 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku są to kwoty, czyli od 210 zł do 42 000 zł.

 

top