Pracodawca nie rozliczy już PIT za pracownika

PIT

Obowiązująca od 1 stycznia bieżącego roku nowelizacja ustawy o PIT z 9 marca 2017 r. pracodawca nie ma obowiązku ani możliwości złożenia rocznego zeznania podatkowego za pracownika.

Zmianę wprowadziła Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Złożone po 1 stycznia w urzędach skarbowych formularze PIT-40 nie mają mocy prawnej. Do czego może doprowadzić niewiedza przedsiębiorców i pracowników?

Grzywna i odsetki z pięciu lat

Pracodawca, który również w tym roku rozliczy PIT za pracownika i złoży w urzędzie prawidłowo wypełniony formularz PIT-40 naraża swojego podwładnego na konkretną karę. Zmiana przepisów powoduje, że takie zeznanie nie będzie uznane, a pracownik zostanie potraktowany tak, jakby nie złożył żadnego rozliczenia. Co gorsza, na weryfikację obowiązku podatkowego podatników urząd skarbowy ma aż pięć lat. Oznacza to, że nieświadomy niczego pracownik może zostać wezwany po kilku latach do złożenia brakującego zeznania podatkowego, zapłacenia grzywny za niedopełnienie tego obowiązku oraz spłacenia narosłych przez ten czas odsetek.

Co w zamian?

Odbierając pracodawcom prawo do rozliczenia PIT swoich pracowników, ustawodawca przyznał jednocześnie nowe możliwości pracownikom. Mogą oni skorzystać z rozliczenia przygotowanego przez urząd skarbowy. Po złożeniu w US formularza PIT-WZ (w tym roku można to zrobić do 16 kwietnia) to pracownicy urzędu przygotują zeznanie podatkowe dla podatnika. Nie będzie on jednak mógł wprowadzić do niego poprawek – ma jedynie możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zeznania.

Drugim ułatwieniem jest skorzystanie ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego na Portalu Podatkowym. Podatnicy posiadający konto w serwisie mogą skorzystać z tej opcji samodzielnie uzupełniając i edytując formularz (dodając np. kolejną ulgę albo wybierając adresata darowizny 1% podatku).

top