Brak sprawozdania finansowego – odpowiedzialność karna

brak sprawozdania finansowego

Za niezłożenie sprawozdania finansowego kierownik jednostki odpowiada podwójnie – przed sądem rejestrowym oraz urzędem skarbowym. Czym grozi brak sprawozdania finansowego?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego nakładają na przedsiębiorców zapisy Ustawy o rachunkowości. To najważniejszy raport jednostki gospodarczej stosującej tzw. pełną księgowość. Specjaliści zauważają, że od pewnego czasu widać znaczącą zmianę w podejściu urzędników do obowiązków sprawozdawczych płatników. Do prokuratorów trafia coraz więcej zawiadomień o niezłożeniu sprawozdania finansowego. Jakimi sankcjami grozi takie postępowanie?

Podwójna odpowiedzialność

Tak, jak wspomnieliśmy na początku, brak sprawozdania finansowego skutkuje podwójną odpowiedzialnością. Przed urzędem skarbowym kierownik jednostki gospodarczej winny jest wykroczenia skarbowego, za które grozi kara w wysokości od 200 do 40 000 złotych.

Niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym sądzie rejestrowym grozi natomiast pociągnięciem do odpowiedzialności za dokonanie czynu zabronionego. Za to przestępstwo pospolite sąd może ukarać osobę odpowiedzialną grzywną w wysokości od 100 do 1 080 000 złotych lub nawet ograniczeniem wolności (od miesiąca do 2 lat).

Kto składa sprawozdanie finansowe?

Za złożenie w terminie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki gospodarczej, czyli członek lub członkowie zarządu. W spółce jawnej i spółce cywilnej kierownikami są osoby prowadzące sprawy spółki, natomiast w spółce partnerskiej wspólnicy. W przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej sprawozdanie powinni złożyć komplementariusze. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą sprawozdanie składa samodzielnie.

Sprawozdanie finansowe powinno trafić do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a do KRS w ciągu 15 dni od tej daty.

top