E-składka – nowe zasady opłacania ZUS od 1 stycznia 2018

e-składka

Na początku przyszłego roku w życie wchodzą nowe zasady rozliczania się z ZUS. Mają one ułatwić płatnikom uiszczanie składek na poszczególne ubezpieczenia. Jedna e-składka ma zastąpić wszystkie przelewane do tej pory na konto ZUS składki.

Zmieni się także sposób regulowania płatności. Od stycznia każdy płatnik swoją e-składkę będzie przelewał  na indywidualny rachunek bankowy – swoje darmowe subkonto w ZUS. Wszystkie dotychczasowe rachunki bankowe ubezpieczyciela zostaną wyłączone, warto więc na czas poznać swój nowy numer rachunku składkowego – NRS.

ZUS rozsyła informacje o NRS od początku października. Jeśli jednak nadal nie masz listu poleconego z zakładu, możesz sprawdzić swój numer na stronie eskladka.pl

Jakie opłaty zastąpi e-składka?

E-składka to łączna kwota opłat na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Przelane pieniądze zostaną podzielone według proporcji z ostatnich uiszczanych osobno składek – czyli deklaracji z grudnia 2017 roku.

e-składka

Nowa e-składka nie wymaga podawania przy przelewie dodatkowych informacji – okresu składkowego oraz nazwy składek, za które płacimy. Jeśli płatnik będzie miał jakieś zaległości w stosunku do ZUS, zakład będzie najpierw pobierał środki na opłacenie zaległych składek, a dopiero potem na rozliczenie bieżących.

Termin opłacenia e-składki

Nie zmieni się natomiast termin opłacania składki ZUS. Tak, jak do tej pory, do 5. dnia następnego miesiąca rozliczać się będą jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, a do 15. dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy.

Więcej informacji o e-składce można znaleźć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

top