E-paragony sposobem na uszczelnienie systemu VAT

e-paragon

E-paragony mają wejść w życie częściowo już w pierwszym kwartale 2017 roku. Docelowo wszystkie dokumenty fiskalne mają trafiać do nabywców w formie elektronicznej. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wprowadzane przez rząd zmiany mają uszczelnić system podatkowy i poprawić ściągalność VAT. Ponadto e-paragon ma ułatwić kupującym przechowywanie dowodu zakupu i jego odszukanie w razie potrzeby. Wciąż nie wiadomo, w jakiej formie e-paragon trafiałby do konsumentów – wśród pomysłów pojawiają się e-maile czy SMS-y. Możliwe jest również stworzenie elektronicznego biura obsługi, w którym zbierane byłyby wszystkie paragony, a użytkownik mógłby pobrać w razie potrzeby swój paragon.

Nowe kasy fiskalne?

Nowe przepisy zakładają, że od I kwartału 2018 roku na kolejne branże będzie nakładany obowiązek posiadania kasy online zdolnej do wystawienia e-paragonu. Jako pierwsze będą musiały się dostosować stacje benzynowe i firmy z branży motoryzacyjnej i wulkanizacyjnej – już od 1 stycznia 2019 roku takie punkty usługowe będą zobowiązane do udostępniania klientom e-paragonów.

W połowie 2019 roku tego typu dowody zakupu mają wystawiać także lokale gastronomiczne i firmy budowlane, a a po 1 stycznia 2020 roku salony fryzjerskie i kosmetyczne, hotele i siłownie oraz kluby fitness. Projekt ustawy zakłada, że kasy fiskalne z papierową kopią paragonu będzie można sprzedawać do końca 2018 roku, a kasy z kopią elektroniczną do 2022 roku. Co później?

Okres przejściowy do 2023 roku

Ustawodawca nie wymusza na przedsiębiorcach wymiany kas fiskalnych na nowe.

Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową

– napisał wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską. Okres przejściowy, w czasie którego przedsiębiorcy będą musieli wymienić kasy, miałby potrwać do 2023 roku. Nawet 1000 złotych wydanych na zakup nowej kasy będzie można odpisać od podatku, a przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku zgłaszania urządzenia w urzędzie skarbowym.

Wymagania techniczne, jakie mają spełniać nowe urządzenia, opisuje projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

top