rachunkowość

Czym jest dowód księgowy i jakie są jego rodzaje?

Czym jest dowód księgowy i jakie są jego rodzaje?
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. każde zdarzenie gospodarcze, do którego doszło w okresie sprawozdawczym, powinno trafiać do ksiąg rachunkowych podmiotu. W jaki sposób i na podstawie jakich dowodów księgowych należy prowadzić rejestr? (więcej…)
Czytaj więcej

Dla kogo uproszczona ewidencja przychodów i kosztów?

Dla kogo uproszczona ewidencja przychodów i kosztów?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 roku niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać? (więcej…)
Czytaj więcej
top