Duplikat faktury a odliczenie podatku VAT

duplikat faktury

Faktura VAT stanowi dla przedsiębiorców podstawę do odliczenia podatku. Często jednak z najróżniejszych powodów wystawia się duplikaty faktur, czyli potwierdzone kopie, które stanowią równoprawną podstawę do odliczenia podatku VAT. Kiedy i w jaki sposób można uzyskać odliczenie VAT z duplikatu faktury?

Duplikat faktury VAT jest wystawiany na wniosek nabywcy w momencie zniszczenia lub zagubienia oryginału. Wszystkie dane zamieszczone w dokumencie muszą być zgodne z danymi na fakturze pierwotnej, jednak duplikatowi należy nadać nową datę wystawienia oraz oznaczyć go wyraźnie słowem „DUPLIKAT”.

Zagubiona po odliczeniu

Jeśli podatnik zgubił fakturę już po odliczeniu od niej podatku VAT i jest w posiadaniu duplikatu, nie musi ponownie odliczać podatku na podstawie nowego dokumentu, ponieważ jest on tylko potwierdzeniem już zaksięgowanych transakcji. Natomiast zagubienie lub zniszczenie faktury przed zaksięgowaniem skutkuje niemożnością odliczenia podatku z duplikatu faktury w miesiącu, w którym go otrzymamy.

Podatek można odliczyć w miesiącu bądź kwartale, w którym zostały spełnione jednocześnie dwa warunki: powstanie obowiązku podatkowego (czyli zakup towaru lub usługi) oraz otrzymanie faktury. W przypadku odliczania podatku na podstawie duplikatu faktury, możliwe są dwa wypadki: pierwsza faktura zaginęła, zanim nabywca ją otrzymał albo została zgubiona już po otrzymaniu jej przez podatnika.

Zagubiona przed odliczeniem

W takiej sytuacji warto pamiętać, że jeśli duplikat faktury jest pierwszym dokumentem, w którego posiadanie wchodzi nabywca (z powodu niedostarczenia pierwowzoru – np. zaginięcia przesyłki z fakturą), to jego otrzymanie skutkuje takim samym prawem do odliczenia podatku, jak faktura pierwotna. Odliczenie podatku VAT jest więc możliwe w okresie rozliczeniowym duplikatu faktury.

Jeśli natomiast faktura zaginie po tym, jak nabywca ją otrzymał, ale nie odliczył jeszcze podatku VAT od transakcji, okresem rozliczeniowym obowiązującym dla duplikatu jest okres odpowiedni dla pierwszej faktury. Podatnik, który nie zdąży rozliczyć się z duplikatu faktury w tym terminie może odliczyć podatek poprzez korektę deklaracji VAT za okres przynależny rozliczeniu pierwszego egzemplarza faktury.

Podstawą prawną powyższych ustaleń jest bieżąca wersja Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług dostępna na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych, w szczególności art. 86 i 106 tejże ustawy.

Fot. flickr.com

top