KAS i nowe zasady kontroli skarbowej. Co się zmieni?

KAS

Specjaliści z gazetaprawna.pl uważają, że wchodzące od 1 marca 2017 r. w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej diametralnie zmieniają polskie regulacje w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowej. Jak te zmiany wyglądają w praktyce?

Według ustawodawcy utworzenie KAS ma służyć m.in. usprawnieniu obsługi dużych podatników, przekazywaniu jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz zapobieganiu przestępstwom skarbowym. Krajowa Administracja Skarbowa jest połączeniem administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Kontrola bez zawiadomienia

Zapisy ustawy o KAS wyłączają z użycia większość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tym samym nieważne stają się zasady przeprowadzania kontroli skarbowej, o których pisaliśmy jakiś czas temu – Kontrola podatkowa – czego można się spodziewać? Kontrolowany przedsiębiorca nie będzie więc musiał dostać informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz być obecny w czasie kontroli przeprowadzanej w jego firmie. Ponadto zniesiony zostaje zakaz przeprowadzenia kilku kontroli równocześnie oraz ograniczenie czasu trwania kontroli.

Co daje w zamian ustawa o KAS? Brak w niej konkretnych, szczegółowych zapisów dotyczących zasad przeprowadzenia kontroli skarbowej, trzeba więc w tym zakresie wesprzeć się przepisami ordynacji podatkowej – więcej o ich zastosowaniu można przeczytać na stronie Gazety Prawnej.

KAS zgodna z Konstytucją Biznesu

Ustawodawca podkreśla, że wszystkie organy KAS będą musiały respektować ustalenia zapisane w Konstytucji Biznesu – zbiorze dokumentów i projektów ustaw, które mają ułatwić założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Samo utworzenie KAS ma wpisywać się w założenia Konstytucji Biznesu:

Konstytucja Biznesu wprowadza zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów, proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje), uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi), szybkość działania.

Być może stąd wynika wprowadzenie pewnego rodzaju ułatwienia. Od 1 marca podatnik będzie miał prawo do korekty swojej deklaracji podatkowej jeszcze w okresie kontroli. W ciągu 14 dni od dostarczenia upoważnienia do wszczęcia kontroli (pamiętajmy, że kontrola może rozpocząć się od razu po doręczeniu upoważnienia, bez wcześniejszego powiadomienia kontrolowanego) przedsiębiorca może skorygować swoją deklarację.

W związku z tym wszczęcie postępowania podatkowego możliwe jest jedynie wówczas, gdy korekta złożona w terminie nie zostanie uznana przez odpowiedni organ lub gdy przedsiębiorca zrezygnuje z poprawiania swojej deklaracji.

Więcej o strukturze KAS i zmianach z nią związanych można przeczytać w oficjalnej broszurze informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Finansów oraz w prezentacji.

Zdjęcie: mf.gov.pl

top