Kwota wolna od PIT w 2017 roku

pit 2017

Z początkiem stycznia bieżącego roku zmianie uległy zasady odliczania kwoty wolnej od PIT. Wysokość kwoty, od której nie będziemy musieli odprowadzać podatku jest teraz uzależniona od zarobku.

Jak wygląda PIT 2017? Czy w naszych kieszeniach pozostanie więcej pieniędzy? I komu nowy sposób obliczania kwoty wolnej od PIT skomplikuje pracę? Zmiany są konsekwencją nowelizacji ordynacji podatkowej z 29 listopada 2016 r.

PIT 2017 dla pracodawcy

Jak zauważa cytowany przez Rzeczpospolitą doradca podatkowy, Artur Kowalski, nowy sposób odliczania kwoty wolnej od PIT utrudni wystawianie formularzy PIT-11 pracodawcom.

Generalnie sposób liczenia kwoty wolnej trochę się skomplikował. Więcej pracy będą mieli zarówno pracodawcy, jak i urzędnicy przy rozliczaniu zeznań rocznych. Częściej bowiem będzie z nich wynikała dopłata albo podatek do zwrotu.

Podatników podzielono na pięć grup w zależności od osiąganych dochodów. Osoby zarabiające mniej, niż 6600 złotych rocznie w ogóle nie będą musiały płacić podatku dochodowego. Mieszczący się pomiędzy 6600 zł a 11 tysiącami zł rocznego dochodu będą mogli odliczyć od 556 do 1188 zł, a zarabiający  do 85 528 zł odzyskają 556 zł.

Ci, którym uda się zarobić ponad 85 528 zł odliczą jeszcze mniej, a po przekroczeniu progu 127 tysięcy rocznego dochodu podatnik w ogóle nie będzie miał prawa do odliczeń.

Za prawidłowe obliczenie zaliczek PIT pracownika odpowiada pracodawca. Aby jednak wybrać odpowiedni sposób obliczenia zaliczek pracodawca może wymagać od pracownika stosownego oświadczenia.

PIT 2017 – zeznanie roczne

Dopiero przy jego wypełnianiu podatnik może zweryfikować, czy należy mu się zwrot nadpłaconych zaliczek, czy będzie musiał dopłacić fiskusowi. Wyliczenie kwoty wolnej od podatku jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy będziemy znać wysokość rocznego dochodu.

Jak to zrobić? Szczegółowy sposób wyliczenia tej kwoty ustala artykuł 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350):

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;

2) 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Pracownik może przenieść obowiązek prawidłowego wyliczania podatku na pracodawcę wypełniając formularz PIT-12.

Zdjęcie: pixabay.com

top