Umowa zlecenie 2017 – najważniejsze zmiany

umowa zlecenie 2017

Chyba wszyscy już wiedzą, że od 1 stycznia 2017 zaczyna obowiązywać nowa, 12-złotowa  stawka godzinowa dla pracujących na podstawie umowy zlecenia. Z tej zmiany wynikają także nowe obowiązki dla pracodawców – co zmieni się od stycznia?

Nowa stawka godzinowa dla umowy zlecenia pociąga za sobą obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych przez pracodawców. Jak ta zmiana będzie wyglądać w praktyce?

Umowa zlecenie 2017 – jak prowadzić ewidencję godzin pracy?

Pracodawca ma obowiązek ustalenia sposobu rejestracji przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin w treści umowy. Nawet jeśli w umowie określa się inny sposób wynagradzania – za wykonanie całego zlecenia lub za przepracowanie dłuższego okresu czasu, np. miesiąca – należy prowadzić ewidencję godzin pracy oraz sposób potwierdzania przez zleceniobiorcę świadczenia usługi w tych godzinach.

Jeśli kilku zleceniobiorców podejmuje dane zlecenie wspólnie, zleceniodawca powinien rozliczać czas pracy każdej z tych osób oddzielnie oraz prowadzić indywidualną dokumentację dla każdego pracownika.

O co jeszcze musi zadbać zleceniodawca?

 

Jeśli bezpośrednio przed podjęciem zlecenia pracodawca nie dostarczył umowy w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej, musi on przedstawić zleceniobiorcy – przed przystąpieniem do realizacji zlecenia – wyraźnie określone zasady ewidencjonowania godzin pracy w  jednej z tych form.

Jeśli ustalenia dotyczące sposobu rejestracji czasu pracy nie zostaną uwzględnione w żadnej części umowy ani potwierdzone przez zleceniodawcę w jednej z wymienionych powyżej form, to zleceniobiorca będzie musiał poinformować pracodawcę o liczbie przepracowanych godzin przed terminem wypłaty. Również wtedy informacja ta powinna zostać przekazana w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Jak zaznaczają specjaliści, brak ustalenia sposobu ewidencjonowania czasu pracy na umowie zleceniu nie będzie od 1 stycznia 2017 roku niezgodny z przepisami. Niedookreślenie tego sposobu powoduje jednak potencjalne problemy z późniejszym, prawidłowym rozliczeniem pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, a warto pamiętać, że wysokość końcowego wynagrodzenia musi być określona na podstawie rejestru przepracowanych godzin.

Zleceniodawca ma również obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej ustalenia sposobu ewidencjonowania godzin oraz samej ewidencji przez okres 3 lat od dnia, w którym powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Zdjęcie: flickr.com

top