Nadpłata podatku VAT – jak uzyskać zwrot?

nadpłata podatku VAT

1 stycznia bieżącego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT. Jak w świetle jej przepisów ubiegać się o zwrot pieniędzy, jeśli w minionym roku podatkowym nastąpiła nadpłata podatku VAT?

Przede wszystkim przedsiębiorca, który nadpłacił podatek VAT – czyli zapłacił fiskusowi więcej lub odprowadził jakąś kwotę nienależnego podatku – musi sam starać się o zwrot, ponieważ różnica pomiędzy należnym podatkiem, a podatkiem zapłaconym nie będzie zwracana na konto podatnika z urzędu. Dlatego, by odzyskać nadwyżkę, należy wystosować do urzędu odpowiednie pismo. Jak to zrobić?

Nadpłata podatku VAT – wniosek o zwrot

Forma wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie jest odgórnie narzucona przez zapisy ustawy. Jednak w sieci bez trudu znajdziemy wzór takiego wniosku. Należy się w nim powołać na art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Ordynacja podatkowa). Wniosek powinien zawierać także kompletne dane podatnika i naczelnika urzędu oraz uzasadnienie, czyli informacja o spełnianiu warunków koniecznych dla uzyskania zwrotu. Wniosek składa się łącznie z korektą deklaracji podatkowej, z której wynika wysokość zwracanej kwoty.

Nadpłata trafia na konto podatnika tylko wtedy, gdy nie ma on innych zobowiązań względem urzędu – w pierwszej kolejności pieniądze z nadpłaty odliczane są na rzecz innych zaległości podatkowych czy spłaty odsetek.

Kiedy można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku?

Nadpłata podatku VAT może trafić na konto przedsiębiorcy nawet już w ciągu 25 dni od momentu złożenia wniosku. Aby otrzymać nadpłatę w skróconym terminie, należy jednak spełniać kilka warunków. Przede wszystkim jest wymagana jest zgodność kwoty naliczonego podatku wykazana w deklaracji z faktur opłaconych w całości z rachunku bankowego przedsiębiorcy (podanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym).

Opłacanie należnych zobowiązań z innego rachunku jest możliwe tylko wtedy, gdy łączna kwota brutto z faktur nie jest wyższa niż 15 000 złotych. należności z innego rachunku możliwe jest jedynie wówczas, kiedy ich łączna kwota udokumentowana fakturami nie przekracza kwoty 15 000 zł.

Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie limitu kwoty naliczonego podatku wykazanego w deklaracji w wysokości 3000 złotych. Podatnik chcący uzyskać zwrot nadpłaty w skróconym terminie powinien także udokumentować zapłatę powyższego podatku za pośrednictwem konta bankowego.

Podstawowy termin, w jakim urząd powinien dokonać zwrotu, wynosi natomiast 60 dni od złożenia deklaracji.
Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, jak ubiegać się o zwrot nadpłaty, skontaktuj się z nami: legisfinanse.pl/kontakt/

 

 

top