Świadectwo pracy – jak je prawidłowo wystawić?

świadectwo pracy

Na początku tego roku kodeks pracy zmienił się w zakresie zasad dotyczących wystawiania świadectwa pracy, czyli dokumentu, który potwierdza zatrudnienie na etacie w konkretnym okresie czasu. Co powinno zawierać prawidłowo wystawione świadectwo pracy?

Prawidłowo wystawione świadectwo pracy jest niezwykle ważne dla osoby poszukującej nowego zatrudnienia. Nie tylko dokumentuje staż pracy, ale i zawiera informacje o tym, jak on przebiegał – na jakim stanowisku pracowaliśmy, z jakimi przerwami na urlop zdrowotny czy na żądanie.

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy

Każdy pracodawca, który z jakiegoś powodu rozstaje się z pracownikiem jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy. Jeśli pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę terminową, musi wystawiać świadectwo pracy co dwa lata. Dokumentu nie trzeba wystawiać tylko w sytuacji, gdy pracodawca w ciągu 7 dni od zerwania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, podpisze z pracownikiem nową.

Czym grozi zwlekanie z wystawieniem dokumentu? Pracodawca będzie zmuszony w takiej sytuacji do wypłaty odszkodowania, które będzie wynosiło tyle, ile wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby w okresie, w którym pozostawał bez pracy z powodu braku dokumentu. Odszkodowanie nie będzie jednak obejmowało okresu dłuższego niż 6 tygodni.

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?

Oprócz obowiązku terminowego wystawienia dokumentu, na pracodawcy spoczywa również odpowiedzialność za jego prawidłowe wypełnienie. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Dokładnie określony czas zatrudnienia, rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, zajmowane stanowisko. Świadectwo dokumentuje też sposób rozwiązania umowy (wygaśnięcie czy wypowiedzenie jej przez którąś ze stron).

Ważne jest, by pracodawca wpisał na świadectwie również liczbę wykorzystanych przez pracownika dni wolnych w danym roku, ponieważ dzięki temu kolejny pracodawca będzie wiedział, ile urlopu przysługuje jeszcze pracownikowi. Według kodeksu pracy liczba dni urlopowych przypisana jest nie do umowy, a do pracownika. Kompletne świadectwo pracy powinno również zawierać informacje o wykorzystanym urlopie na żądanie, opiekuńczym oraz bezpłatnym.

top