Nowa stawka godzinowa od 1 lipca

stawka godzinowa

Projekt nowej ustawy 20 stycznia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on, że nowa stawka godzinowa będzie dotyczyła takich typów umów, jak umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług. Minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy ma wynosić 12 złotych brutto. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 lipca 2016 roku.

Niewypłacanie przewidzianego w ustawie wynagrodzenia lub brak bieżącej ewidencji czasu pracy będzie skutkowało grzywną – pracodawca zapłaci od tysiąca do 30 tysięcy złotych kary. Informacje o terminie wejścia ustawy w życie – drugi kwartał 2016 roku – podała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w Szczecinie. Projekt ustawy może jeszcze ulec zmianie, ponieważ ma podlegać konsultacjom społecznym tak samo, jak projekt Rodzina 500+. Swoje uwagi będą mogli również zgłosić pracodawcy oraz związki zawodowe.

Skuteczniejsza ochrona pracowników

Minister wielokrotnie zaznaczała, że podana stawka jest absolutnym minimum pozwalającym pracownikowi na życie na godziwym poziomie. Projekt ustawy jest jedną z kluczowych zmian wprowadzanych przez obecny rząd i wymienianych w exposé Premier Beaty Szydło. Nowelizacja ma na celu silniejszą i skuteczniejszą ochronę pracowników, którzy narażeni są na największy wyzysk. Dlatego również Państwowa Inspekcja Pracy ma wzmocnić działania kontrolujące pracodawców i egzekwować wypełnianie przepisów zmienionej ustawy. Jak napisano w uzasadnieniu projektu: W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustaloną stawkę godzinową na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy, stając się praktyką mającą na celu obniżenie kosztów zatrudnienia.

W projekcie uchylono także zapisy artykułu 6. ustawy 2. i 3. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dzięki temu ma zniknąć zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy – wypłata w pierwszym roku pracy będzie musiała mieć tę samą wysokość, co minimalne wynagrodzenie (do tej pory w pierwszym roku pracy pracownik nie mógł zarobić mniej, niż 80% wynagrodzenia minimalnego).

top