Kasowe rozliczanie VAT

kasowe rozliczanie

W ramach kasowej metody rozliczenia podatku VAT przedsiębiorca może zapłacić należną kwotę w momencie uzyskania zapłaty od swoich klientów. Nawet jeśli podatnik rozpocznie swoją działalność gospodarczą w trakcie kwartału, może zaczekać z rozliczeniem podatku VAT z wystawionych faktur do dnia otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towaru czy świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT.

W wypadku, gdy nabywcą towaru bądź usługi nie jest podatnik lub podatnik zwolniony z VAT, wpłaty podatku należy dokonać po otrzymaniu całości lub części zapłaty od kontrahenta, jednak nie później niż 180. dnia od wydania sprzedawanego towaru bądź wykonania usługi.

Dla małego podatnika

Takie rozwiązanie dotyczy jednak wyłącznie tak zwanego małego podatnika, czyli przedsiębiorcy, którego wartość sprzedaży w 2015 roku nie przekroczyła, wraz z kwotą należnego podatku VAT, 1 200 000 euro.  Dla maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów oraz zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, kwota ta nie może przekroczyć 45 000 euro. Obecnie to – odpowiednio –  5 092 000 zł i 191 000 zł.

Kiedy trzeba się zdecydować?

Wyboru kasowej metody rozliczania podatku VAT przedsiębiorca może dokonać od pierwszego dnia swojej działalności, nawet gdy wypada on w trakcie kwartału.  Automatycznie oznacza on także rozliczanie podatku od towarów i usług co kwartał. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT podatnik decydujący się na kasową metodę rozliczania VAT-u, powinien pisemnie poinformować swój urząd skarbowy do końca miesiąca poprzedzającego okres (kwartał), za który zamierza stosować tę metodę. Jeśli jednak przedsiębiorca dopiero rozpoczyna swoją działalność w trakcie kwartału, może od tego momentu rozliczać się za pomocą metody kasowej. Jest to forma wsparcia dla osób startujących z własnym biznesem.

top