Nowe prawo pracy od lutego 2016

prawo pracy

Zmiany, które czekają nas od 22 lutego 2016 roku będą dotyczyć między innymi umów o pracę na czas określony. Dziś po zawarciu między pracownikiem a pracodawcą dwóch umów na czas określony zawarcie trzeciej umowy skutkuje jej automatycznym przekształceniem w umowę na czas nieokreślony.

Ograniczenie ilościowe w zakresie umów o pracę na czas określony jest jednak często obchodzone przez pracodawców. Wystarczy, że pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania drugiej umowy  – nawet dziesięcioletnim – a podpisaniem trzeciej (która przekształciłaby się w umowę na czas nieokreślony) nastąpi miesięczna przerwa w zatrudnieniu pracownika, by można było od nowa podpisać z nim dwie kolejne umowy o pracę na czas określony.

Aby uszczelnić  w tym miejscu prawo pracy, od 22 lutego bieżącego roku nie będzie można w sposób nieograniczony i bez uzasadnienia wykorzystywać umów o pracę na czas określony. Zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 25 czerwca 2015 roku o zmianie Kodeksu Pracy.

Nowe limity

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zmienią się limity regulujące zawieranie umów o pracę na czas określony. Pracodawca będzie mógł podpisać z jednym pracownikiem maksymalnie trzy takie umowy, a łączny czas ich obowiązywania nie może przekraczać 33 miesięcy (niecałe trzy lata). W chwili zawarcia trzeciej umowy bądź przekroczeniu 33-miesięcznego okresu zatrudnienia, umowa zacznie być uważana za umowę o pracę na czas nieokreślony.

W ustawie uwzględniono jednak sytuacje wyjątkowe. Dopuszcza się przedłużenie umowy o pracę na czas określony powyżej 33 miesięcy w wypadku, gdy zatrudniony pracownik będzie zastępował innego, nieobecnego, ale usprawiedliwionego pracownika lub gdy umowa została zawarta na okres kadencji. Również w wypadku wykonywania pracy dorywczej bądź sezonowej pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umowy. Pozostawiono także pracodawcom sposobność do przedłużenia umowy w innej, uzasadnionej sytuacji. Wtedy w ciągu pięciu dni roboczych od wygaśnięcia poprzedniej umowy należy poinformować o jej przedłużeniu okręgowego inspektora pracy.

Dłuższe okresy wypowiedzenia

Zmiany będą również dotyczyły sposobu wypowiadania umowy o pracę na czas określony. Obecnie okres wypowiedzenia dla umowy na czas dłuższy niż sześć miesięcy wynosi  dwa tygodnie. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy ten  czas będzie wynosił odpowiednio: dwa tygodnie dla pracownika zatrudnionego na okres krótszy niż sześć miesięcy, miesiąc, jeżeli pracownik pracował dłużej niż pół roku i trzy miesiące w przypadku umowy podpisanej na okres dłuższy niż trzy lata. Tym samym pracodawcy będą zmuszeni do stosowania dłuższych okresów wypowiedzenia.

top