umowa o pracę na czas nieokreślony

Skrócenie okresu wypowiedzenia – kiedy jest dopuszczalne?

Skrócenie okresu wypowiedzenia – kiedy jest dopuszczalne?
Zgodnie z obowiązującymi od lutego bieżącego roku zmianami w Kodeksie Pracy okresy wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony wynoszą odpowiednio: dwa tygodnie dla pracownika zatrudnionego na okres krótszy niż sześć miesięcy lub miesiąc, jeżeli pracownik pracował dłużej niż pół roku lub trzy miesiące w przypadku umowy podpisanej na okres dłuższy niż trzy lata (o czym pisaliśmy tutaj: nowe prawo pracy). (więcej…)
Czytaj więcej

Nowe prawo pracy od lutego 2016

Nowe prawo pracy od lutego 2016
Zmiany, które czekają nas od 22 lutego 2016 roku będą dotyczyć między innymi umów o pracę na czas określony. Dziś po zawarciu między pracownikiem a pracodawcą dwóch umów na czas określony zawarcie trzeciej umowy skutkuje jej automatycznym przekształceniem w umowę na czas nieokreślony. (więcej…)
Czytaj więcej
top