Podatek od nieruchomości komercyjnych w 2019 r. – będzie drożej

Rok 2019 przyniósł zmiany w zasadach opodatkowania PIT-em i CIT-em nieruchomości komercyjnych. Cel zmian jest jeden: zwiększyć wpływy podatkowe z tego tytułu. Jak? Rozszerzono katalog nieruchomości objętych tym podatkiem oraz zmieniono zasady obliczania podstawy opodatkowania.

WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele budynków wartych łącznie ponad 10 mln PLN i czerpiący dochody z najmu lub podobne zapłacą podatek – niezależnie od rodzaju budynku.

Kształt podatku od nieruchomości komercyjnych ulegnie więc zmianie. Opłatom w wysokości 0,035% wartości początkowej budynku miesięcznie (0,42% rocznie) podlegać będzie
każdy należący do podatnika (również przy współwłasności) budynek położony w Polsce, który „został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze”.

Podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnej będzie więc znacznie więcej niż w zeszłym roku. Podatkiem zostaną objęci prawie wszyscy właściciele
budynków o wartości przekraczającej łącznie 10 mln PLN czerpiący z nich tzw. dochody pasywne (z najmu lub podobnych umów).

Oznacza to, że np. podatnicy mający hale magazynowe i wynajmujące je w części czy właściciele tzw. aparthoteli, zapłacą dodatkową daninę. Również budynki biurowe, nawet
wykorzystywane głównie na własne potrzeby będą stanowiły przedmiot opodatkowania. Nie będą jej podlegać tylko budynki, w których udział powierzchni wynajmowanej
nie przekroczy 5% lub służące określonym celom publicznym.

NOWA “KWOTA WOLNA”

Równie znaczącą zmianą jest sposób określenia tzw. „kwoty wolnej” od podatku od nieruchomości komercyjnych. Dotychczas było to 10 mln PLN wartości początkowej jednego budynku;  właściciel np. kilku lokali handlowych o wartości 2-3 mln PLN każdy nie musiał obawiać się daniny. Od 1 stycznia 2019 r. kwota 10 mln PLN odnosić się ma już do sumy wartości początkowej budynków danego podatnika.

Nie przewidziano wyłączenia dla np. podmiotów powiązanych; wynajmowanie nieruchomości lub jej części innej spółce z grupy również spowoduje obciążenie podatkiem od wartości budynku.

CZY ZMIANA CIĘ DOTYCZY?

Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych to przykład nowego dla jednych, a dla drugich wyższego obciążenia podatkowego. Przepisy zostały wprowadzone  w ciągu roku i nie wszyscy podatnicy zdają sobie jeszcze sprawę ze skali tych zmian. Warto więc dokonać analizy, czy przypadkiem obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych nie pojawił się w tym roku.

top