Samochód osobowy na firmę – zmiany w sposobach rozliczania

Niemal każdy przedsiębiorca posiada w swojej firmie samochód. Z bieżącym rokiem weszły w życie zarządzone przez Ministerstwo Finansów zmiany, które wpływają na ujmowanie wydatków związanych z autem w kosztach firmowych.

Nowe rozporządzenia wprowadzają m.in.:

→ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie,

→podniesienie limitu amortyzacji nabytych pojazdów do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych (obecnie 20 tys. euro) i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych (obecnie 30 tys. euro),

→wprowadzenie limitu przy leasingu operacyjnym,

→ likwidację kilometrówki dla celów podatku dochodowego przy rozliczaniu samochodów prywatnych używanych w działalności,

→ limit dla samochodów prywatnych – tylko 20% wydatków związanych z pojazdem będzie zaliczane do kosztów firmowych.

KOSZTY – OGRANICZENIE WYDATKÓW NA EKSPLOATACJĘ SAMOCHODU

Przedsiębiorcy posiadający samochody osobowe w użytku mieszanym (czyli służbowo i prywatnie) mogą uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków związanych z pojazdem.

Możliwość odliczenia kosztów w całkowitej kwocie istnieje jedynie w przypadku zadeklarowania wykorzystywania pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas prowadzenie dodatkowej ewidencji, takiej samej jak dla celów podatku VAT.

AMORTYZACJA – korzystne zmiany

Zmiany w ustawie dotyczące kwestii amortyzacji są korzystne dla przedsiębiorców. Zwiększono limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych. Wysokość limitu uzależniona jest od rodzaju posiadanego pojazdu. Dla samochodów spalinowych jest to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys. zł.

LIMIT DLA LEASINGU OPERACYJNEGO

Szczególną popularnością wśród przedsiębiorców cieszył się leasing operacyjny. Wybierano ten sposób finansowania pojazdu ze względu na stosunkowo krótki okres trwania umowy leasingowej oraz niską cenę wykupu.

Dodatkowo w czasie trwania umowy leasingowej nie wprowadza się pojazdu do ewidencji środków trwałych ani nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ponieważ w okresie obowiązywania umowy leasingowej stanowi on majątek firmy leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłatę wstępną oraz raty leasingowe.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza limit ujmowania wydatków z tytułu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych.

W tym przypadku również wysokość limitu uzależniona jest od rodzaju posiadanego pojazdu. Dla samochodów spalinowych jest to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys zł (netto u czynnych podatników VAT, brutto dla zwolnionych).

Należna kwota przewyższająca te wartości jest wyliczana w proporcji do ustalonego limitu, który dotyczy każdej raty leasingowej. Dla pojazdów o wartości mieszczącej się w limicie do kosztów uzyskania przychodu trafia cała kwota raty leasingowej.

WYKUP POJAZDU PO UMOWIE LEASINGOWEJ

W dalszym ciągu po zakończonym leasingu kwota z faktury wykupu będzie stanowiła wartość początkową środka trwałego. Natomiast w kosztach uzyskania przychodu można ująć wyższą kwotę amortyzacji według nowego limitu.

DLA KOGO ZMIANY?

Zmiany w limicie pojazdów leasingowanych dotyczą jedynie samochodów osobowych wprowadzonych do majątku firmowego po 1 stycznia 2019 r. oraz umów leasingowych zawartych po nowym roku. W tej sytuacji umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 r. w dalszym ciągu można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów na dawnych zasadach, czyli bez limitu. Będą one podlegać zmianom tylko, jeśli w międzyczasie zmianie ulegnie treść umowy.

top