Rozliczanie kryptowalut w 2019 roku

Nowe przepisy podpisane przez Prezydenta 14 listopada 2018 roku, wprowadzają szereg zmian w zakresie rozliczania kryptowalut. Jeszcze do końca 2018 roku osoby zajmujące się handlem kryptowalutami mogły rozliczać przychody z nich w ramach działalności gospodarczej. Z początkiem nowego roku zarówno ta zasada, jak i wiele innych uległy zmianie. Do życia weszły nowe regulacje, niestety niektóre działające na niekorzyść osób handlujących kryptowalutami.

Rozstrzygnięcie sporu o definicję

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że doprecyzowano długo oczekiwaną definicję przychodu z walut wirtualnych, która jednoznacznie rozstrzyga spór dotyczący wykazania przychodu od transakcji wymiany jednej kryptowaluty na drugą. Oficjalna definicja została określona w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT i brzmi: „Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”.

Zgodnie z nową definicją wymiana kryptowaluty na inną walutę wirtualną nie będzie stanowić przychodu, co oznacza, że nie będzie powodować również kosztu.

Nowe zasady rozliczania kryptowalut

Od nowego roku wszystkie osoby, które dokonują krótkoterminowych transakcji na giełdach, będą zobligowane do wykazania przychodu z kapitałów pieniężnych. Będą one opodatkowane stałą stawką 19% i należy rozliczać je na formularzu PIT-38. Pierwsze zeznania podatkowe za rok bieżący należy złożyć do urzędu w terminie 30 kwietnia 2020 roku. Ponadto wszystkie osoby, które zakupiły kryptowaluty przed rozpoczęciem nowego roku i nie zdążyły ich sprzedać, będą musiały opodatkować cały przychód z ich obrotu stawką 19%.

Strata podatkowa na niekorzyść

Zmiany w przepisach wpłyną również niekorzystnie na rozliczanie starty podatkowej. Ze względu na obecny kurs kryptowalut prawdopodobnie dużo osób handlujących nimi wykaże stratę w zeznaniu za rok 2018. Według nowego prawa podatkowego przychody ze zbycia waluty wirtualnej będą rozpoznawane w innym źródle przychodów. Oznacza to, że strata poniesiona z działalności gospodarczej lub z praw majątkowych nie będzie wpływać ujemnie na przychody uzyskane z kapitałów pieniężnych.

top