Zmiany w administracji podatkowej już obowiązują

zmiany w administracji podatkowej

Czy wiesz, że już od ponad miesiąca – od 1 lipca br. – obowiązują zmiany w administracji podatkowej reformujące kompetencje urzędów skarbowych oraz wspierające podatników? Zobacz, jak nowelizacja z dnia 10 lipca 2015 roku wpływa na organizację administracji podatkowej w Polsce.

Co nowego wynika z nowelizacji ustawy o administracji podatkowej dla płatników? Ułatwieniem dla mikroprzedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą ma być nowo utworzona instytucja asystenta podatnika. W czym pomoże nam taki asystent?

Asystent podatnika

Instytucja asystenta podatnika to jeden z elementów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika mającego na celu zmianę administracji podatkowej, w szczególności poprzez wprowadzenie usługowego podejścia do indywidualnych spraw podatników. Co to w praktyce oznacza? Asystent ma wspierać początkującego przedsiębiorcę i już na samym starcie pomóc mu w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Ponadto obowiązkiem asystenta (który powinien sam inicjować kontakt rozpoczynającymi biznes) jest ułatwianie prawidłowego wypełniania wszelkich obowiązków podatkowych, informowanie o przysługujących ulgach i terminach składania dokumentów.

Jak długo podatnik, w myśl wprowadzonych zmian w administracji podatkowej, może korzystać z pomocy asystenta? Okres ten może wynosić nawet 18 miesięcy od chwili nadania przedsiębiorcy numeru NIP.

Centralizacja systemu informacji podatkowej

Służyć jej ma wyodrębnienie z izb skarbowych biur Krajowej Informacji Podatkowej i poddanie ich nowemu organowi – Dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Wśród kompetencji Dyrektora będzie leżało informowanie podatników poprzez Contact Center, zajmowanie się sprawami wymagającymi interpretacji indywidualnych oraz zarządzanie Bazą Wiedzy Administracji Podatkowej.

Zmiany w administracji podatkowej zakładają także poszerzenie kanałów komunikacji z podatnikami i udzielania informacji podatkowej. Dlatego w gestii Biura Krajowej Informacji Podatkowej będzie leżała również obsługa petentów za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Ponadto utworzono centra obsługi podatnika, w których można skorzystać z pomocy specjalistów niezależnie od tego, czy rozliczamy się z urzędem w danym miejscu. Podatnicy mogą złożyć w takim centrum deklarację, podanie oraz odebrać potrzebne zaświadczenie.

Centralny Rejestr Danych Podatkowych

Uniezależnieniu miejsca obsługi podatnika od jego miejsca zamieszkania ma także służyć nowe narzędzie informatyczne, czyli właśnie Centralny Rejestr Danych Podatkowych. Dzięki niemu wszelkie informacje o podatniku i jego rozliczeniach mają być przekazywane bezpośrednio pomiędzy urzędami. Rejestr ma także stanowić elektroniczną bazę wiedzy o administracji podatkowej i udzielać jednolitej informacji zainteresowanym.

Nowością jest tez scedowanie na administrację podatkową poboru nieopodatkowanych należności, takich jak mandaty karne.
Więcej informacji na temat celu i zasięgu wprowadzanych zmian można znaleźć w dokumencie wydanym przez MF: Najważniejsze regulacje przewidziane w ustawie o administracji podatkowej.

top