Zwrot podatku VAT dla mikroprzedsiębiorców

zwrot podatku

W związku objęciem usług budowlanych tzw. odwrotnym obciążeniem od początku bieżącego roku przedsiębiorcy działający w branży jako podwykonawcy nie odprowadzają podatku VAT od świadczonych usług. 

Wciąż jednak płacą podatek od zakupionych towarów. Ten właśnie podatek VAT przedsiębiorcy mogą nadal odpisywać lub występować o jego zwrot. Problemem jest długi okres oczekiwania na zwrot uiszczonego podatku – nawet dwa miesiące. Z tego powodu Ministerstwo Finansów wprowadziło nową procedurę, która pozwoli mikroprzedsiębiorcom budowlanym odzyskać pieniądze nawet w 15 dni.

Jak odzyskać zapłacony podatek VAT od towarów?

Komunikat zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informuje, że skrócenie terminu realizacji zwrotu naliczonego podatku jest możliwe pod trzema warunkami:

  • gdy w terminie zostanie zweryfikowana prawidłowość i zasadność zwrotu,
  • gdy mikroprzedsiębiorca dobrowolnie przekaże swoją ewidencję podatkową za okres, którego dotyczy zwrot w formie pliku JPK (obowiązek przesyłania ewidencji w formie JPK będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 roku),
  • gdy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem za pomocą internetu (elektroniczna deklaracja VAT).

Na stronie Ministerstwa opublikowano także instrukcję dotyczącą prawidłowego przygotowania i przesłania pliku JPK-VAT.

Kłopoty z e-podpisem

Komplikację stanowi fakt, że plik JPK trzeba potwierdzić za pomocą e-podpisu. W jaki sposób obecnie można podpisywać pliki JPK? Jednym ze sposobów jest elektroniczny podpis kwalifikowany, za którego bezpieczeństwo trzeba dodatkowo zapłacić wykupując odpowiedni certyfikat. Bezpłatny e-podpis stanowi natomiast profil zaufany, który można stworzyć na platformie ePUAP.

Profil zaufany znów wymaga jednak potwierdzenia tożsamości osoby, która go zakłada. Potwierdzenie danych wpisanych we wniosku o utworzenie profilu jest możliwe do przeprowadzenia za pośrednictwem internetu tylko dla klientów niektórych banków. Pozostali muszą zweryfikować swoją tożsamość w jednym ze wskazanych przez Ministerstwo punktów.

Mimo utrudnień warto już w tej chwili przesyłać swoją ewidencję w formie JPK, ponieważ od stycznia również dla mikroprzedsiębiorców ten sposób udostępniania informacji skarbowej będzie obowiązkowy.

Fot. pixabay.com

top