sprzedaż na rzecz pracowników

Kiedy rejestrować w kasie sprzedaż na rzecz pracowników?

Kiedy rejestrować w kasie sprzedaż na rzecz pracowników?
Ustawa o VAT zakłada, że każdorazową sprzedaż, a więc także odpłatne świadczenie usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tego zapisu określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 4.11.2014. (więcej…)
Czytaj więcej
top