Czym jest indywidualna działalność gospodarcza?

indywidualna działalność gospodarcza

Zgodnie z polskim prawem możemy wyróżnić między innymi takie formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak: spółki handlowe (w tym spółki kapitałowe oraz spółki osobowe), oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego oraz indywidualną działalność gospodarczą w (także w ramach spółki cywilnej).

Według danych GUS najpowszechniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są spółki handlowe, na drugiej pozycji znajdują się spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Coraz więcej osób fizycznych wybiera natomiast formę indywidualnej działalności gospodarczej. Na czym polega ten rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej?

Bez kapitału początkowego

Indywidualna działalność gospodarcza staje się najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa głównie z tego względu, że jej rozpoczęcie nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania własnego kapitału początkowego. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga jedynie wnioskowania o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak złożyć wniosek o wpisanie do rejestru? Można zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy i tam wypełnić wniosek CEIDG-1 lub przesłać formularz elektronicznie przez stronę CEIDG.

Aby zarejestrować własną działalność gospodarczą w ten sposób, trzeba posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Istnieje również możliwość złożenia wniosku bez podpisu i zakładania konta w systemie, jednak w takim przypadku w ciągu siedmiu dni od daty przesłania wypełnionego wniosku, należy wybrać się do Urzędu w celu potwierdzenia tożsamości. Pełną instrukcję wypełnienia wniosku można znaleźć na stronie CEIDG.

Opodatkowanie

Zaletą indywidualnej działalności gospodarczej jest nie tylko brak obowiązkowego kapitału minimalnego, ale i krótki czas rejestracji oraz możliwość rozpoczęcia działalności w dniu złożenia wniosku o wpis. Osoba decydująca się na taką formę prowadzenia przedsiębiorstwa ponosi jednak pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za swoją firmę. Sposób opodatkowania tego typu działalności można wybrać samodzielnie spośród takich, jak opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku lub zryczałtowana forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa. Szczegóły dotyczące modelów opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej wyjaśnia szczegółowo wydana przez Ministerstwo Finansów ulotka dostępna online na stronie finanse.mf.gov.pl.

Zmianę sposobu dotychczasowego opodatkowania własnej działalności gospodarczej można zgłaszać do 20 stycznia każdego roku, a więc osoby, które zdecydowały się na dany sposób rozliczeń z fiskusem, będą mogły z niego zrezygnować dopiero w przyszłym roku. W zależności od formy opodatkowania, zmiana wymaga złożenia w US jednego z dokumentów: oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym. Rezygnacja z wybranego sposobu opodatkowania jest możliwa w trakcie roku podatkowego tylko w przypadku karty podatkowej. Dalsze korzystanie z dotychczasowej formy rozliczenia nie wymaga składania dodatkowych dokumentów.

Osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość wnioskowania o zmianę sposobu opodatkowania za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wypełnić znajdujący się na stronie CEIDG wniosek. Jeśli wybieramy kartę podatkową, do wniosku należy dołączyć takż formularz PIT-16. Wnioski można także składać w formie elektronicznej za pomocą zaufanego profilu ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

top